Dnes je 17. červen 2021, svátek má Adolf
     Reklama
Koupit reklamu Reklama  •  

Podmínky pro uživatele

Podmínky pro uživatele

Uživatel vkládající obsah do webového informačního portálwww.iKRNOV.czmusí být autorem vkládaného článku, fotografií a videí nebo oprávněným vykonavatelem autorských práv k doprovodným fotografiím a videím (dále také jen „autor“), v opačném případě se vystavuje nebezpečí právního postihu.

Autor současně se společností Slezské INFO, z.s. sjednává bezúplatnou, časově a místně neomezenou licenci k užití díla vkládaného do informační portálu www.iKRNOV.czvšemi způsoby dle platného zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Společnost Slezské INFO, z.s. takovouto licenci přijímá a tuto skutečnost potvrzuje zasláním autorizačního emailu po dokončení autorizace. Autorizací se rozumí potvrzení aktivačního odkazu zaslaného do zadaného emailu při registraci na podstránce  https://www.ikrnov.cz/registrace/.

Na portáluwww.iKRNOV.cznení dovoleno:

 • psát články, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR a zákony země, v níž se uživatel momentálně nachází;
 • urážet, pomlouvat a vyhrožovat;
 • podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti;
 • vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně;
 • zveřejňovat údaje o identitě ostatních autorů či jakýchkoliv dalších fyzických osob, bylo-li by takovéto jednání v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, trestního řádu či jinými právními předpisy;
 • vydávat se za někoho jiného;
 • opakovaně vkládat stejné články;
 • zneužívat články k šíření reklamy a spamu (je tedy zakázána propagace subjektů a jejich výrobků a služeb);
 • vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem;
 • vkládat texty, fotografie či videa, které nevytvořil uživatel, není jejich autorem či není ani vykonavatelem autorských práv k doprovodným fotografiím a videím;
 • na fotografiích se nesmí objevovat děti a mladiství, pokud autor nemá souhlas jejich rodičů s fotografováním a uveřejněním snímku.

Autorům porušujícím tato pravidla může být přístup k informačnímu portáluwww.iKRNOV.czna neomezenou dobu zablokován. Redakce není povinna publikovat všechny články dodané autorem. Redakce si vyhrazuje právo zasahovat do obsahu článků, s čímž autor vyjadřuje souhlas, a případně některé články z informačního portáluwww.iKRNOV.cztrvale odstranit. Pokud redakce do článku výrazněji zasáhne (např. vypustí některé věty), bude na konci článku uveden text „redakčně upraveno“. Toto se netýká opravy pravopisných a slohových chyb.

U každého článku bude zveřejněno jméno a příjmení autora; tyto údaje budou čerpány z registračních údajů autorů.

 

Vložené články uživatelem se budou zobrazovat v sekci Vaše zprávy.

V případě vašeho zájmu o zrušení registrace a o vymazání vašich osobních údajů z databáze zašlete email s žádostí na adresuredakce@ikrnov.cza osobní data budou neprodleně odstraněna z databáze.

 

Uživatel tímto uděluje společnosti Slezské INFO, z.s. souhlas z uvedeného účelu registrace a identifikace dowww.iKRNOV.czse shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost Slezské INFO, z.s. garantuje, že poskytnuté údaje nebudou předány třetím osobám ke komerčním účelům.

Je-li autor mladší 18 let, veškeré úkony ve smyslu těchto Pravidel musí být stvrzeny jeho zákonným zástupcem. V takovém případě nám dodejte písemný souhlas vašeho zákonného zástupce (ve většině případů váš otec nebo matka). Písemný souhlas musí mít podpis ověřený notářem. Souhlas zašlete na adresu: Slezské INFO, z.s., B. Němcové 1007/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov.

 

Podmínky jsou platné od 16. 10. 2020.